?

Log in

No account? Create an account

Silv


Katumus on pelkkä sana Yksin myöhäistä lausua

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Katumus on pelkkä sana
Yksin myöhäistä lausua
* * *
* * *
[User Picture]
On September 24th, 2009 02:59 pm (UTC), orzel commented:
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan...
* * *

Previous Entry · Start the rain of words · Share · Next Entry